หน้าหลัก2022-01-06T19:38:07+07:00
ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.นม.

ชวน ชม ช้อป งานเทศกาลโครงการหลวง ดอกไม้กินได้ ที่ เดอะมอลล์โคราช

โคราชผนึกกำลังภาครัฐ “Kick off” ทั้งเมือง ขจัด PM 2.5 ด้าน “ดร.ยลดา” ขานรับ ลงนาม MOU ร่วม 39 หน่วยงาน

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ชวนไปสัมผัสกับเมืองไทย ในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน

By |มกราคม 7th, 2565|

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.นม.

By |มกราคม 7th, 2565|

ชวน ชม ช้อป งานเทศกาลโครงการหลวง ดอกไม้กินได้ ที่ เดอะมอลล์โคราช

By |มกราคม 6th, 2565|

โคราชผนึกกำลังภาครัฐ “Kick off” ทั้งเมือง ขจัด PM 2.5 ด้าน “ดร.ยลดา” ขานรับ ลงนาม MOU ร่วม 39 หน่วยงาน

By |มกราคม 6th, 2565|

ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
บบงาน
E-Service
Youtube
Facebook
ช่องทางอื่น ๆ
ระกาศเปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ระกาศประกวดราคา
ดูทั้งหมด
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด
กเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูคุณภาพชีวิต อบจ.นม

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านรายละเอียด
ารสาร
ฉบับที่ 1

เดือนสิงหาคม ปี 2564

วารสารทั้งหมด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
รายงานประชุมสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ข่าวสารจากสภา อบจ.นม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
ฏิทินกิจกรรม

คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน
อ่านรายละเอียด

วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ดูวิดีโอท้งหมด

ผลการดำเนินงาน

ประกวดราคา
ดูทั้งหมด
เปิดเผยราคากลาง
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ
ดูทั้งหมด
ผู้ชนะการเสนอราคา
ดูทั้งหมด

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ และ CCTV

ผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
Go to Top