About Nopparat Khiawsungnoen

This author has not yet filled in any details.
So far Nopparat Khiawsungnoen has created 964 blog entries.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทางถนนทางหลวงท้องถิ่น สายอบจ.นม.20101 บ้านลาดใหญ่-บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-05-06T15:06:13+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้า ถางป่า ตัดต้นไม้ ข้างทางถนนทางหลวงท้องถิ่น สายอบจ.นม.20101 บ้านลาดใหญ่-บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-05-06T15:06:13+07:00

โรงเรียนปากช่อง 2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปากช่อง 2

2022-05-05T15:36:19+07:00

โรงเรียนปากช่อง 2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปากช่อง 22022-05-05T15:36:19+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

2022-05-05T15:22:39+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา2022-05-05T15:22:39+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองขามพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-05-02T15:11:25+07:00

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนหนองขามพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-05-02T15:11:25+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-29T15:20:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงตกแต่งสถานที่ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-29T15:20:35+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-29T15:19:54+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงตกแต่งสถานที่ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ในวันที่ 21 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-29T15:19:54+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2022-04-21T15:14:49+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการสำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2022-04-21T15:14:49+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตากเนื้อ บ้านกุดสะแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยายทอง – บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2022-04-20T15:04:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองตากเนื้อ บ้านกุดสะแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยายทอง – บ้านไร่ชัยพันธ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา2022-04-20T15:04:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4 ตำบลดงใหญ่ ถึง บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

2022-03-28T15:21:55+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองซอย 4 ซ้ายแยกขวา) บ้านข่อยงาม หมู่ที่ 4 ตำบลดงใหญ่ ถึง บ้านกระชอน หมู่ที่ 1 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา2022-03-28T15:21:55+07:00
Go to Top