โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล

2022-05-17T14:42:02+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนพระทองคำวิทยา โดยวิธีประมูล2022-05-17T14:42:02+07:00

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-05-17T11:30:24+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-05-17T11:30:24+07:00

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-05-17T10:52:43+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-05-17T10:52:43+07:00

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

2022-05-12T19:40:24+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ2022-05-12T19:40:24+07:00

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยวิธีประมูล

2022-05-12T14:09:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนอรพิมพ์วิทยา โดยวิธีประมูล2022-05-12T14:09:16+07:00

โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งภายในโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-05-12T12:04:09+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งภายในโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-05-12T12:04:09+07:00

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว โดยวิธีประมูล

2022-05-12T11:54:33+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว โดยวิธีประมูล2022-05-12T11:54:33+07:00

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-05-11T13:05:16+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-05-11T13:05:16+07:00

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์ ที่ตั้งในโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โดยวิธีประมูล

2022-05-11T10:13:21+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม ประกาศให้เช่าทรัพย์ ที่ตั้งในโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม โดยวิธีประมูล2022-05-11T10:13:21+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายนิติการ

2022-05-10T10:40:42+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายนิติการ2022-05-10T10:40:42+07:00
Go to Top