26 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ.บึงกระโดน-บ.ดอนยาว อ.ประทาย

2022-05-27T13:58:56+07:00

26 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ.บึงกระโดน-บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ขอบคุณภาพจาก : คุณประมวล

26 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ.บึงกระโดน-บ.ดอนยาว อ.ประทาย2022-05-27T13:58:56+07:00

26 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง

2022-05-27T13:38:43+07:00

26 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้ - สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายบ้านโคกตะแบง

26 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง2022-05-27T13:38:43+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย

2022-05-26T10:04:08+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้ - สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายดอนป่าช้า

25 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย2022-05-26T10:04:08+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่

2022-05-26T09:56:34+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ปรับเกรดบดอัดถนนดินถนนหินคลุกเส้นบ้าน รกฟ้า ระยะทาง 4,500 เมตร ขอบคุณภาพจาก

25 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ปฏิบัติงานพื้นที่อบต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่2022-05-26T09:56:34+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานพื้นที่ บ้านศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง

2022-05-26T09:34:39+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานพื้นที่ บ้านศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา #ขอบคุณนางพัชราวรรณ นรากิจพงศ์ ส.อบจ.อำเภอแก้งสนามนาง และผู้นำท้องถิ่น ได้มอบข้าวและน้ำดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักช่าง

25 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานพื้นที่ บ้านศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง2022-05-26T09:34:39+07:00

25 พฤษภาคม 2565 สำนักช่าง นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองสะแกเครือคลองอีสานเขียว

2022-05-26T09:21:39+07:00

25 พฤษภาคม 2565 สำนักช่าง นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองสะแกเครือคลองอีสานเขียว ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา ขอบคุณภาพจาก :คุณเจษฎา

25 พฤษภาคม 2565 สำนักช่าง นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานขุดลอกวัชพืช บ้านหนองสะแกเครือคลองอีสานเขียว2022-05-26T09:21:39+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ.บึงกระโดน-บ.ดอนยาว

2022-05-26T08:48:23+07:00

25 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ.บึงกระโดน-บ.ดอนยาว อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ขอบคุณภาพจาก : คุณประมวล

25 พฤษภาคม 2565 ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ บ.บึงกระโดน-บ.ดอนยาว2022-05-26T08:48:23+07:00

24 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี

2022-05-25T10:02:59+07:00

24 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี ปรับเกรดบดอัดถนนดินภายในหมู่บ้านดงดินแดง ม. 7 ระยะทาง 3,000 เมตร

24 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี2022-05-25T10:02:59+07:00

24 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย

2022-05-25T09:56:43+07:00

24 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้ - สายที่ 1 ซ่อมถนนลูกรังสายรอบบ้านด้านทิศเหนือ

24 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย2022-05-25T09:56:43+07:00

23 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย

2022-05-24T15:43:18+07:00

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย ดังนี้ - สายที่ 1

23 พฤษภาคม 2565 ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต อบต.สำโรง อ.โนนไทย2022-05-24T15:43:18+07:00
Go to Top