ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายนิติการ

2022-05-10T10:40:42+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายนิติการ2022-05-10T10:40:42+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565

2022-05-09T14:21:13+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 25652022-05-09T14:21:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-05-06T14:41:31+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-05-06T14:41:31+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-05-06T14:40:35+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-05-06T14:40:35+07:00

ประกาศรายชื่อการประมูลให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งในโรงเรีบยช่องแมววิทยาคม

2022-05-05T14:54:17+07:00

ประกาศรายชื่อการประมูลให้เช่าทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ตั้งในโรงเรีบยช่องแมววิทยาคม2022-05-05T14:54:17+07:00

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

2022-04-29T08:53:11+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนวัดประชานิมิตร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ2022-04-29T08:53:11+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2022-04-28T11:12:55+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642022-04-28T11:12:55+07:00

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-04-28T10:33:15+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-04-28T10:33:15+07:00

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ

2022-04-26T09:26:41+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ2022-04-26T09:26:41+07:00

โรงเรียนกุดจิกวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนกุดจิกวิทยา โดยวิธีประมูล

2022-04-25T15:42:04+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

โรงเรียนกุดจิกวิทยา ประกาศให้เช่าทรัพย์สิน ที่ตั้งในโรงเรียนกุดจิกวิทยา โดยวิธีประมูล2022-04-25T15:42:04+07:00
Go to Top