ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2022-03-18T15:52:21+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา2022-03-18T15:52:21+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 สายวัดป่า ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

2022-03-02T16:19:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 สายวัดป่า ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านบึงอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา2022-03-02T16:19:09+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.10310) บ้านบิง-บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-02-02T14:16:22+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน (อบจ.นม.10310) บ้านบิง-บ้านจันดุม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-02-02T14:16:22+07:00

เสียงกลองกระหึ่ม!!!เปิด “ตรุษจีนโคราช” ยิ่งใหญ่

2022-02-04T13:54:15+07:00

เสียงกลองกระหึ่ม!!!เปิด “ตรุษจีนโคราช” ยิ่งใหญ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา เวลา 18.30 น. ที่ลานโอเปร่า อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และบริเวณถนนจอมพล

เสียงกลองกระหึ่ม!!!เปิด “ตรุษจีนโคราช” ยิ่งใหญ่2022-02-04T13:54:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิน ไม้น้อย เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-02-02T09:51:18+07:00

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ จากไร่นางบุญถิน ไม้น้อย เชื่อม บ้านสระประทีป ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-02-02T09:51:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

2022-01-26T14:06:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม ถึง บ้านหนองกุงน้อย ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก2022-01-26T14:06:12+07:00

โรงเรียนปากช่อง 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกสังคม และวิชาเอกภาษาจีน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครร

2022-01-04T22:21:41+07:00

โรงเรียนปากช่อง 2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสอน วิชาเอกสังคม และวิชาเอกภาษาจีน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครร2022-01-04T22:21:41+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

2021-08-18T15:20:01+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.16202) บ้านหนองเครือ – บ้านห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา2021-08-18T15:20:01+07:00

Business Continuity Plan : BCP

2021-07-19T12:47:47+07:00

แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

Business Continuity Plan : BCP2021-07-19T12:47:47+07:00
Go to Top